O NAS

 • O nas
 • Vinska klet
 • Čokoladnica
 • Zidanica Sremič
 • Vinogradi

VINA

 • Penina
 • Klasična vina
 • Čokoladna vina
 • Vsa vina

CHOCOLAT IMPERIAL

 • Chocolat imperial
 • Čokoladne tablice
 • Okrogle tabličke
 • Bonboniere
 • Čokolade na palčki
 • Čokoladna vina
 • Personalizirana darila

DOŽIVETJA

NOVIČKE

 • Vse novičke
 • Okoliške zanimivosti
 • Kulinarika

REZERVACIJA

 • Rezervirajte termin

KUNEJ Vino & Čokolada

 • Cesta prvih borcev 40
  8280 Brestanica, Slovenija

KONTAKT

 • E-pošta: ales@kunej.com
 • Telefon: 07 49 73 330
 • GSM: 031 337 526

TRGOVINA KUNEJ

 • Ogled in nakup izdelkov

IZBERI JEZIK

 • SLO / EN
Splošni pogoji
Obdelava osebnih podatkov
V podjetju KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o. se zavedamo kako pomembna je varnost osebnih podatkov posameznikov, zato veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s tega področja skrbno spoštujemo ter uveljavljamo.
Osebne podatke obdelujemo z namenom, da priskrbimo najboljšo uporabniško in potrošniško izkušnjo v povezavi z našimi produkti in storitvami, prav tako pa zagotavljamo najvišjo stopnjo skrbnosti na področju varnosti in diskretnosti pri shranjevanju ter obdelavi vaših osebnih podatkov.

Vsa naša ravnanja, ki so povezana z osebnimi podatki, so v skladu s trenutno veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Skrbimo, da so vaši osebni podatki primerno in v skladu s potrebno skrbnostjo shranjeni, nad nameni obdelave vaših osebnih podatkov zagotavljamo primeren nadzor in omogočamo, da lahko uveljavljate vse pravice, ki jih imate po trenutni veljavni zakonodaji.

Kot posameznik imate pravico, da zahtevate:
seznanitev o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšne namene;
popravek vaših osebnih podatkov v primeru nepopolnosti v naši zbirki;
prenos osebnih podatkov iz naše zbirke k drugemu obdelovalcu oziroma upravljavcu osebnih podatkov;
ugovor v primeru, da je obdelava namenjena neposrednemu trženju, vključno z oblikovanjem uporabniških profilov, mi pa imamo dolžnost, da so vam te pravice uresničene.
Več o vaših pravicah glede varstva osebnih podatkov si lahko preberete v nadaljevanju.

Pravne podlage za obdelavo
Podjetje KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke le, če ima za to zakonsko ali drugo pravno podlago. Tako obdelujemo podatke na naslednjih podlagah:

Vaša neposredna privolitev v okviru kontaktnega obrazca in uporabe spletne analitike;
Za izvajanje pogodbe, ki se sklene med nami kot izvajalcu storitve in vami kot naročniku storitve;
Zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
Zakoniti interes, ki se predvsem nanaša na neposredno trženje naših storitev; ter
Izpolnitev zakonskih obveznostih, predvsem v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter s tem primernih sankcij.

Podatki, ki jih obdelujemo in naš namen
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi kontaktnega obrazca in spletnega nakupa
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi kontaktnega obrazca so vaši ime in priimek, telefonska številka, e-naslov ter storitev/-ve, ki jo potrebujete. Zbiramo jih na varen način. Uporabimo jih z namenom odgovora na vaše povpraševanje/izpolnitev obveznosti iz prodajne pogodbe in nadaljnjega poslovnega sodelovanja. Teh podatkov ne uporabimo v trženjske namene, razen če se z namenom izrecno strinjate.

Podatki, ki jih pridobimo na podlagi sklenjene pogodbe
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi sklenjene pogodbe so naziv podjetja, naslov, davčna in matična številka ter ime, priimek in e-naslov kontaktne osebe. Potrebujemo jih za nemoteno delo, izdajo računov ter v kasnejši fazi za morebitno izterjavo.

Podatki, ki jih pridobimo iz javnih evidenc
Podatki, ki jih pridobimo iz javnih evidenc so naziv podjetja, naslov ter davčna številka. Potrebujemo jih za izdajo računa. V naši poslovni praksi ni zbiranja podatkov iz baz za trženjske namene.

Podatke fizičnih oseb obdelujemo na zahtevo naročnikov in po pogodbi z njimi. Za to, da so podatki zbrani na zakonit način, poskrbi sam naročnik. Mi pa pri tem pridobimo vse potrebne informacije, da so bili podatki zares pridobljeni na zakonit način.

Za namen trženja naših storitev se oglašujemo na različnih platformah (Google Adwords, Facebook Ads Manager), pri čemer uporabljamo podatke, ki jih pridobimo s pomočjo oglaševalskih orodij. S temi orodji nimamo dostopa do konkretnih osebnih podatkov, ampak lahko na podlagi teh podatkov, ki so anonimizirani, profiliramo obiskovalce naše strani. S tem želimo, da je naše trženje namenjeno tistim, ki jih zanimajo oglaševalske storitve in da dobijo sebi primerne oglase.

Obdelava osebnih podatkov ob obisku spletne strani www.kunej.com

Za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje na naši spletni strani uporabljamo napreden program za spletno analitiko Google Analytics. Namen je, da se vam kot uporabnikom zagotovi, da spletna stran deluje brez težav in da se optimizira v prid vseh naših obiskovalcev.
Kot uporabnik naše spletne strani imate takoj ob obisku naslovne strani pravico, da ne privolite v obdelavo teh podatkov. Obdelavi se izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.

Če se odločite, da želite podati soglasje za uporabo spletne analitike, lahko to storite na enak način, kot ste jo izklopili oziroma zavrnili. To lahko spremenite na naslovni spletni strani.

V primeru privolitve v obdelavo podatkov (sprejmete piškotke na strani) pridobimo vaš anonimiziran IP-naslov. To pomeni, da so vsi vaši osebni podatki kriptirani in nam niso na voljo.

Pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo
Posamezniki, katerih osebne podatke obdelujemo, imate pravico, da lahko od KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o. zahtevate:

dostop do osebnih podatkov,
popravek osebnih podatkov,
izbris osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov in
omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Kot posameznik imate tudi pravico do ugovora obdelave in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravice uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete preko elektronske pošte na naslov ales@kunej.com.

O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. Ta rok lahko podaljšamo za največ dva dodatna meseca, in sicer v primeru zapletenosti in večjega števila zahtev, o čemer boste obveščeni.

Dostop do svojih osebnih podatkov oziroma seznanitev z obdelavo
Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, vam zagotavljamo dostop do vaših osebnih podatkov in naslednje informacije:

namen/-e obdelave;
vrste osebnih podatkov;
uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov je brezplačna, razen kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo. V takem primeru lahko upravljavec:a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do popravka
Kot posameznik imate po zakonodaji pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa
Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na naših zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se ti obdelujejo le z vašo privolitvijo z izjemo njihovega shranjevanja, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.
Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu
Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.
Podatke o naročnikih oziroma kupcih, katerih obdelava temelji na zakonu po prenehanju storitvenega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje storitev oziroma izpolnitve pogodbe, razen, ko je z zakonom določen daljši rok hrambe.
Druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja sodelovanja in še 2 leti po prenehanju, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Če stranka, ki je dala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopila v poslovno razmerje z nami, njeno soglasje velja 2 leti od njegove podaje. Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja o davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Podatki o upravljavcu
Vaše osebne podatke zbira in obdeluje družba KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o.. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov določena s strani upravljalca je dostopna preko naslova e-pošte: ales@kunej.com

Končne odločbe
Če s temi pogoji obdelave osebnih podatkov določena področja niso urejena, se namesto njih uporablja veljavna zakonodaja.
Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani oziroma na drug primeren način. Sprememba do objavljena v objavljena mesecu dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani.

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 01.01.2021.
Vračilo izdelkov
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko spleta), brez razloga vrnete v roku 15 dni. Skladno z določilom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) lahko kupec v petnajstih (15) dneh od dneva sklenitve pogodbe sporoči prodajalcu, da odstopa od pogodbe, ne da bi za to navedel razlog. V primeru, da je prodajalec blago že odpremil, začne teči petnajstdnevni rok, v katerem lahko kupec od pogodbe odstopi od dneva, ko je naročeno blago prejel. Kupljeno blago mora kupec v teh primerih prodajalcu vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini, brez sledov uporabe ter z vso pripadajočo dokumentacijo. Če ni v spletni objavi določeno drugače, vse morebitne stroške vračila krije kupec. Kupec lahko ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, ki mu jo prodajalec vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma od vrnitve blaga. Naslov za vračilo kupljenega blaga je KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o., Cesta prvih borcev 40, 8280 Brestanica, Slovenija Na željo kupca pa lahko kupnino delno ali v celoti upoštevamo kot dobropis pri morebitnem drugem nakupu. Vse ostale ugovore, pripombe, zahtevke in izjave ter tudi pohvale lahko pošljete ne elektronski naslov ales@kunej.com


Dostava

a) Način dostave
Blago naročeno v spletni trgovini Kunej odpremimo v najkrajšem možnem času. Dostavo naročenega blaga lahko pričakujete v roku enega (1) do deset (10) delovnih dni od dneva, ko prejmemo in potrdimo vašo naročilo, odvisno od naročenega izdelka. Blago, ki je na zalogi, odpremimo še isti dan za naročila, prejeta do 11. ure na delovni dan. Naročila za blago iz zaloge, prejeta po 11. uri na delovni dan, odpošljemo naslednji delovni dan. Vsa naročila prejeta izven delovnih dni (sobota, nedelja, prazniki), odpošljemo prvi naslednji delovni dan. Ob naročilu večjega števila artiklov vam bomo v primeru različnih dobavnih rokov (več kot 10 dni) dostavo izvedli deljeno. O tem vas obvestimo v klavzuli računa, ki se izda ob prvi delni dostavi naročenih izdelkov. V primeru, da bi prišlo pri dostavi do zamud vas bomo o tem preko elektronske pošte obvestili. Dostavo naročenega blaga za nas izvaja dostavna služba GLS. Če vas ob dostavi ni na naslovu, navedenem pri potrditvi naročila, bo GLS na istem naslovu pustil obvestilo o prispelem paketu. Obvestilo bo vsebovalo številko paketa in telefonsko številko podjetja GLS. V roku štirih dni se morate s podjetjem GLS dogovoriti o novem datumu dostave. Če tega ne storite GLS poizkusi peti delovni dan ponovno dostaviti paket. V kolikor paketa ni možno ponovno vročiti se paket brez obvestila vrne pošiljatelju. V kolikor vas ni mogoče najti na naslovu za dostavo in vam ni mogoče pustiti obvestila o prispelem paketu (na primer, če je stavba oziroma vhod za dostavo zaklenjen), potem bo GLS paket ponovno skušal dostaviti naslednji delovni dan. Če je tudi drugi poizkus dostave neuspešen, bo GLS brez obvestila vrnil paket pošiljatelju. Ob oddaji naročila nam lahko sporočite dodatni naslov za dostavo v prostoru, namenjenem za to. Preden je naročilo odpremljeno, nas lahko o drugačnem naslovu dostave, kot je naveden v naročilu, lahko obvestite tudi preko elektronske pošte ali telefona. Razen v primerih, ko to sporočilo prispe prepozno, bomo poskrbeli, da bo želja upoštevana in da bo naročeno blago prišlo na pravi naslov.

b) Strošek dostave GLS Za dostavo z GLS vam zaračunamo 3,90 €. Brezplačni osebni prevzem Za vsa naročila, ki ste jih naročili in jih želite prevzeti osebno na našem prevzemnem mestu, to posebej zapišete v prostor za komentar ob oddaji spletnega naročila ali pa vam osebni prevzem sporočite ločeno, po e-pošti. Osebni prevzem je možen na lokaciji sedeža podjetja Kunej. Naslov: KUNEJ Vino & Čokolada d.o.o. ,Cesta prvih borcev 40, 8280 Brestanica, Slovenija, telefonska številka, +386 31 337 526, mail: ales@kunej.com Osebni prevzemi so možni izključno po predhodnem dogovoru na +386 31 337 526 ali ales@kunej.com. Za dostave na lokacije izven države Slovenije se poštni stroški obračunajo po predračunu.
KUNEJ VINO & ČOKOLADA

Pošljite povpraševanje

Vas zanima več informacij? Kontaktirajte nas preko kontaktnega obrazca!
KONTAKTNI OBRAZEC
KUNEJ VINO & ČOKOLADA D.O.O. Cesta prvih borcev 40
8280 Brestanica, Slovenija
KONTAKT
SLEDITE NAM
Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani, spletne trgovine, rezervacijske platforme in mobilne aplikacije) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)
KUNEJ VINO & ČOKOLADA Cesta prvih borcev 40
8280 Brestanica, Slovenija
KONTAKT ales@kunej.com
+386 31 337 526
+386 7 49 73 300
SLEDITE NAM
Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani, spletne trgovine, rezervacijske platforme in mobilne aplikacije) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)